AccueilÀ proposNous joindrePlan du siteChercher
Journaux nationaux
Vanrolleghem's Papers in National Journals

Publications in national and international journals (not peer reviewed)

________________________________________________________
Send me a mail with the [PVRnnn]-code given to each publication to receive a reprint

  2015

 1. Harold E., Slawecki T.A.D., Vallabhaneni S., Vanrolleghem P.A. and Benedetti L. (2015) Pulling together the pieces - Integrated modeling improves water quality outcomes and reduces utility risks and costs. Water Environment & Technology (September 2015), 60-64. [PVR1192]

  2014

 2. Nopens I., Arnaldos M., Belia E., Jeppsson U., Kinnear D., Lessard P., Murthy S., O'Shaughnessy M., Rieger L., Vanrolleghem P.A. and Weijers S. (2014) Maximising the benefits of activated sludge modelling. Water 21 (October 2014), 31-33. [PVR1176]

 3. Tik S., Maruéjouls T., Bachis G., Vallet B., Lessard P. and Vanrolleghem P.A. (2014) Using particle settling velocity distributions to better model the fate of stormwater TSS throughout the integrated urban wastewater system. Influents (Winter 2014), 48-52. [PVR1175]

  2013

 4. Mollerup A.L., Grum M., Muschalla D., Van Velzen E., Vanrolleghem P.A., Mikkelsen P.S. and Sin G. (2013) Integrated control of the wastewater system: Potential and barriers. Water 21 (April 2013), 39-41. [PVR1064]

  2012

 5. Tik S. and Vanrolleghem P.A. (2012) Gestion des eaux usées en temps de pluie - De l'alun en périodes critiques à la Ville de Québec. Vecteur Environnement (Septembre 2012), 32-33. (in French). [PVR1065]

 6. Vanrolleghem P.A. and Nopens I. (2012) 3rd IWA/WEF Seminar on Wastewater Treatment Modelling - Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen grote professionele organisaties. WT-Afvalwater, 12(3), 234-236. (in Dutch). [PVR1066]

  2009

 7. Belia E., Benedetti L., Johnson B., Murthy S., Neumann M., Vanrolleghem P.A., Weijers S. and Copp J. (2009) Wastewater treatment modeling: Discussing uncertainty. Influents, 4(Spring 2009), 81-83. [PVR838]

 8. De Clercq J., Nopens I., Defrancq J. and Vanrolleghem P.A. (2009) Uitbreiding en calibratie van mechanistisch model voor gehinderde en compressiebezinking voor actief slib met behulp van doorgedreven experimenten. Afvalwaterwetenschap, 8(1), 29-40. (in Dutch). [PVR828]

 9. Jiang T., Myngheer S., De Pauw D.J.W., Spanjers H., Nopens I., Kennedy M.D., Amy G., Vanrolleghem P.A. and Maere T. (2009) Modelleren van de productie en afbraak van opgeloste microbiële producten (SMP) in membraanbioreactoren (MBR). Afvalwaterwetenschap, 8(2), 108-121. (in Dutch). [PVR958]

 10. Vanrolleghem P.A. and Rieger L. (2009) modelEAU: Modeling, monitoring and control of water quality. Influents, 4(Spring 2009), 54-56. [PVR842]

  2008

 11. Benedetti L., Casadio A., Maglionico M. and Vanrolleghem P.A. (2008) Metodologia di realizzazione di un connettore fra ASM2D e RWQM1 per un modello di simulazione integrato: Rete fognaria - impianto di depurazione - corpo idrico ricettore. Ingegneria Ambientale, 37 (1-2), 26-33. (in Italian). [PVR784]

 12. Nopens I., Van Hulle S. and Vanrolleghem P.A. (2008) Verslag van de 3rd International IWA Conference on Automation in Water Quality Monitoring (AutMoNet2007) in Gent 2007. Afvalwaterwetenschap, 7(1), 59-60. (in Dutch). [PVR829]

 13. Rieger L., Vanrolleghem P.A., Takács I. and Johnson B.R. (2008) Wastewater treatment modelling: Quo vadis? Water 21 (October 2008), 59. [PVR849]

 14. Vanrolleghem P.A. and Rieger L. (2008) Netwerken van meetstations voor waterkwaliteit: Het monEAU systeem. Afvalwaterwetenschap, 7(1), 49-58. (in Dutch). [PVR830]

 15. Villez K. and Vanrolleghem P.A. (2008) Het 1ste IWA/WEF Wastewater Treatment Modelling Seminar (WWTmod2008): Een nieuwe start. Afvalwaterwetenschap, 7(4), 83-85. (in Dutch). [PVR823]

  2007

 16. Nopens I., Villez K., Rieger L. and Vanrolleghem P.A. (2007) Monitoring the water cycle: State of the art and future needs. IWA Yearbook 2007, 33-36. [PVR758]

 17. Seuntjens P., Holvoet K., van Griensven A. and Vanrolleghem P.A. (2007) Meten en modelleren van het dynamisch gedrag van pesticiden in watersystemen. Water, 27, 27-32. (in Dutch). [PVR949]

 18. Sin G., De Pauw D., Weijers S., Vanrolleghem P.A. and Nopens I. (2007) Ontwikkeling van een structurele aanpak voor het continue gebruik van actief slibmodellen in het dagelijks beheer van RWZI's. Afvalwaterwetenschap, 6(3), 150-159. (in Dutch). [PVR959]

  2004

 19. Rousseau D.P.L., Vanrolleghem P.A. and De Pauw N. (2004) Rietvelden voor afvalwaterzuivering in Vlaanderen: Ontwerp, bedrijfsvoering en prestaties. Afvalwaterwetenschap, 3(1), 16-33. [PVR494]

 20. Van Den Broeck S., Volcke E., Van Hulle S. and Vanrolleghem P.A. (2004) Kortsluiting leidt tot efficiënte stikstofverwijdering. Het Ingenieursblad, 2004(1-2), 34-40. [PVR430]

 21. Volcke E.I.P., Villez K., Van Hulle S.W.H., van Loosdrecht M.C.M. and Vanrolleghem P.A. (2004) Wat met rejectiewater? Afvalwaterwetenschap, 3(4), 301-318. [PVR569]

  2003

 22. Vanrolleghem P.A. (2003) Scharnieren van "emissie" naar "immissie" - Het belang van de integrale aanpak van de afvalwaterketen. Afvalwaterwetenschap, 2(1), 33-52. [PVR488]

  2002

 23. Spanjers H. and Vanrolleghem P.A. (2002) Benchmarken van respirometrie-gebaseerde regelstrategieën door middel van simulatie. Afvalwaterwetenschap, 1(4), 39-54. [PVR386]

 24. Verdonck F.A.M. and Vanrolleghem P.A. (2002) Milieurisicoanalyse in een onzekere wereld. Het Ingenieursblad, 2002(8-9), 43-47. [PVR394]

  2000

 25. Goethals P.L.M., Wieme U., Bols J., Rousseau D., De Pauw N., Meirlaen J., Van Vooren L., Vanrolleghem P.A., Vandenberghe V., Van Griensven A. and Bauwens W. (2000) Kwaliteitszorg van geautomatiseerde meetstations voor "on-line" kwaliteitsmonitoring van oppervlaktewater. @WEL, 6, pp.9. [PVR279]

 26. Vandenberghe V., Van Griensven A., Bauwens W., Goethals P.L.M., De Pauw N., Meirlaen J., Van Vooren L. and Vanrolleghem P.A. (2000) Het belang van continue waterkwaliteits-metingen, toepassing op de Dender. @WEL, 5, pp.6. [PVR278]

 27. Verdonck F., Boeije G., Vanrolleghem P.A., Feijtel T.C.J. and Schowanek D. (2000) Toepassing van GREAT-ER, een blootstellingsmodel voor chemicalien, op het Rupelstroombekken. @WEL, 4, pp.7. [PVR259]

 28. Verdonck F., Boeije G., Vanrolleghem P.A., Feijtel T.C.J. and Schowanek D. (2000) Toepassing van GREAT-ER, een blootstellingsmodel voor chemicalien, op het Rupelstroombekken. ChemieMagazine, 2/00, 75-79. [PVR260]

  1997

 29. Gernaey K., Vanderhasselt A., Vanrolleghem P. and Verstraete W. (1997) Actuele problemen bij afvalwaterzuivering. Het Ingenieursblad, 1997(8-9), 12-20. [PVR176]

 30. Vanrolleghem P.A. (1997) Ter discussie. Modelkrant, 3(1), 6-9. [PVR163]

  1996

 31. Hellinga C., Vanrolleghem P. and Van Vooren L. (1996) Meten en regelen in de praktijk gebracht. Verslag congres 'Sensors in Waste Water Technology'.H2O, 30, 122-125. [PVR124]

 32. Vanderhaegen B., Van Meenen P., Coen F. and Vanrolleghem P. (1996) Uitbreiding van een RWZI met een stikstofverwijdering binnen de bestaande reactorvolumes - Een simulatie ondersteunde scenario-analyse. Modelkrant, 2(1), 1-3. [PVR121]

 33. Vanrolleghem P.A., Willems P., Grijspeerdt K. and Verstraete W. (1996) Een settlometer voor de bewaking van aktief slib bezinking. Modelkrant, 2(1), 11-12. [PVR122]

  1995

 34. Fronteau C., Bauwens W., Smeets M. and Vanrolleghem P. (1995) Een evaluatie van de efficientie van het riool-waterzuivering-rivier systeem onder dynamische omstandigheden. Water, 84, 203-210. [PVR110]

  1989

 35. De Meester A., Vanrolleghem P.A., Van Oostveldt P. and Van Parijs R. (1989) A non-competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the quantitative determination of ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase in pea leaf extracts. Method development and statistical analysis. Med. Fac. Landbouww. Rijksuniv. Gent, 54, 75-87. [PVR3]

  1988

 36. Vanrolleghem P.A. and Spriet J.A. (1988) The role of amino acids and gramicidin S during germination of Bacillus brevis spores. Med. Fac. Landbouww. Rijksuniv. Gent, 53, 61-68. [PVR2]

This page is maintained by Peter Vanrolleghem himself
Last updated: MON April 1st 2013
Accès Intranet
Usager :
Mot de passe :
Faculté des sciences et de génie - Université Laval
Peter Vanrolleghem - Département de génie civil et génie des eaux - Pavillon Adrien-Pouliot - 1065 avenue de la Médecine Bureau 2974
Québec (Québec) - Canada - G1V 0A6 - Téléphone : +1-418-656-5085 Courriel : peter.vanrolleghem@gci.ulaval.ca
Ce site utilise TYPO3Réalisation: Équipe Tactic